Öğr. Gör. İSMAİL EROL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. İSMAİL EROL

T: (0282) 250 3322

M ismailerol@nku.edu.tr

W ismailerol.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2009-2012
Tez: Engellerin Ötesinde: Kaynaştırma Öğrencilerinin Okul ve Sosyal Yaşamlarının Etnografik Analizi (2012)
Lisans
Üniversite: KATHOLİEKE HOGESCHOOL ZUİD-WEST-VLAANDEREN (BELÇİKA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:LERARENOPLEİDİNG
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BACHELOR LAGER ONDERWİJS
Öğrenim Yılları: 2007-2008
Tez:
Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
Hollandaca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIM VE GENÇLİK HİZMETLERİ / ÇOCUK GELİŞİMİ
2017-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Özel Eğitim Öğretmenliği MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKİRDAĞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-2017
Özel Eğitim Öğretmenliği MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2016
Proje ve Strateji Geliştirme Koordinatörü MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği MAVİ DEFNE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 2010-2011
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği ZİÇEV TEKİRDAĞ MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 2009-2010
Eğitim Koordinatörlüğü ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2008-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlanması ve Ekonomisi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Psikolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇETİN M., ÖKSÜZ GÜL F., EROL İ., An Analysis on School Psychological Counselors’ Dealing With Difference In Multicultural Contexts, International Journal of Progressive Education, vol. 14, pp. 93-112, 2018.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric Erişim Linki
2. EROL İ., ALPAYDIN Y., Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Destekleri, İnsan Toplum Dergisi (The Journal of Human Society), vol. 7, pp. 71-112, 2017.
Özgün Makale EBSCO ULAKBİM ProQuest ASOS CiteFactor Index Islamicus Erişim Linki
3. EROL İ., GÜNER F., TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI (GÜNEY FRANSA ÖRNEĞİ), The Journal of Academic Social Sciences, vol. 49, pp. 497-510, 2017.
Özgün Makale SOBIAD Academic Keys ASOS OAJI DRJI İSAM Erişim Linki
4. ALPAYDIN Y., EROL İ., Türkiye’de Eğitim Ekonomisi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 45, pp. 23-23, 2017.
Özgün Makale EBSCO DOAJ ULAKBİM Erişim Linki
5. EROL İ., RIEDLER ERYAMAN M., ERYAMAN M. Y., Beyond the Handicaps: Ethnographic Analysis of School and Social Lives of Inclusive Students, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol. 19, pp. 79-94, 2016.
Özgün Makale ULAKBİM Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. EROL İ., KARSANTIK İ., Research on Education, Bölüm: Investigation of Teacher Opinions on Crisis Management in Primary and Secondary Schools, Yayın Yeri: E-BWN, Editör: Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
2. ÇETİN M., EROL İ., KARADUMAN P., Research on Education, Bölüm: The Opinions Of School Administrators On TheTeacher Performance Evaluation, Yayın Yeri: E-BWN, Editör: Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
3. EROL İ., KARSANTIK İ., Research on Education, Bölüm: The Management of Conflicts among Teams in the School and the Leader’xxs Impact on the Conflict Process, Yayın Yeri: E-BWN, Editör: Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
4. EROL İ., Yönetim Genel Esaslar, Bölüm: Zaman Yönetimi, Yayın Yeri: Orion Kitabevi, Editör: Kartal Nazım Demir Konur Alp, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
5. EROL İ., Yönetim Genel Esaslar, Bölüm: Kariyer Yönetimi, Yayın Yeri: Orion Kitabevi, Editör: Kartal Nazım Demir Konur Alp, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
6. EROL İ., Yükseköğretimde Hesap Verilebilirlik, Bölüm: Hesap Verebilirliğin Uygulanmasındaki Politik Stratejiler, Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Editör: Münevver Çetin, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. EROL İ., Okul Öncesi Etkinlik Kitabı, Bölüm: Özel Eğitim İhtiyacı Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Etkinlikler, Yayın Yeri: MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Editör: Diken H. İbrahim, Odluyurt Serhat, Gürgür Hasan, Çolak Aysun, Ayyıldız Emine, 2016.
Ders Kitabı Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KARSANTIK İ., EROL İ., Önlisans Öğrencilerinin Kişiler Arası İlişkiler Kavramları ve Uygulamalarına Bakış Açılarının İncelenmesi, VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE) (09.05.2018-11.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. EROL İ., KARSANTIK İ., Yükseköğretim Öğrencilerinin Halk Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri, VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE) (09.05.2018-11.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. KARSANTIK İ., EROL İ., Lisans Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarını Etkileyen Unsurların İncelenmesi, V. International Eurasian Educational Research Congress (02.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. EROL İ., KARSANTIK İ., Lisans Öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumlarından Beklentileri, V. International Eurasian Educational Research Congress (02.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. KARSANTIK İ., EROL İ., Özel Eğitim Öğretmenlerinin Alan Değiştirmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, X. International Congress of Educational Research (27.04.2018-30.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. EROL İ., KARSANTIK İ., Yükseköğretim Kurumlarında Küresel Liderlik Algılarının İncelenmesi, X. International Congress of Educational Research (27.04.2018-30.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
7. EROL İ., Okul Yöneticilerinin Zamanını Öğrenmek İçin Kullanması, Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi (07.12.2017-10.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
8. EROL İ., Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Akademik Personelin Hesap Verilebilirlik Algıları, Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi (07.12.2017-10.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. EROL İ., An Analysis of Visions of Students of Child Development Department For Child Health And First Aid Course Applications, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. EROL İ., Views of Physiotherapy Students towards Behavioral Sciences Applied To Health Sciences Vocational Colleges (Sample of Namık Kemal University), Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
11. EROL İ., Erken Çocukluk Eğitimi Kapsamında Okul Öncesinde Uygulanan Kaynaştırma Eğitimlerinde Kullanılabilecek Alternatif Modeller, Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (08.11.2017-10.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
12. EROL İ., İlkokullardaki Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıf Yaşantılarının Etnografik analizi, Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (08.11.2017-10.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
13. EROL İ., Conflict Management Among School Teams and the Effect of the Leaders on Conflict Management Process, XIV. European Conference on Social and Behavioral SciencesOdessa, Ukraine (23.08.2017-26.08.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
14. EROL İ., Investigation of Teachers Views on Crisis Management in Primary and Secondary School, XIV. European Conference on Social and Behavioral SciencesOdessa, Ukraine (23.08.2017-26.08.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
15. EROL İ., GÜNER F., Teacher Opinion on the Course of Turkish Language and Culture (A sample of Southern France), XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (19.05.2017-22.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
16. EROL İ., KARSANTIK İ., Sınıf Öğretmenliğinden Özel Eğitim Öğretmenliğine Geçen Öğretmenlerin Alan Değiştirmeye Yönelik Görüşleri, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (11.05.2017-14.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
17. EROL İ., ALPAYDIN Y., Türkiye’xxde Eğitim Ekonomisi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (11.05.2017-14.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
18. ÇETİN M., EROL İ., KARADUMAN P., The Opinions Of School Administrators On The Teacher Performance Evaluation, XI. European Conference on Social and Behavioral Science Rome, Italy (01.09.2016-04.09.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. EROL İ., ALPAYDIN Y., Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Destekleri, IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (21.12.2017-22.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. Yükseköğretim Kurumlarının Örgütsel Hesap Verebilirlik Düzeylerinin Öğretim Üyelerinin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Düzeyleri ile Olan İlişkisinin Yol Analizi İle Sınanması, BAP, Araştırmacı, 20.03.2017-Devam Ediyor.
2. Özel Eğitimde Alternatif Öğrenme/Öğretme Teknikleri Eğitimi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatörü, 19.12.2016-30.12.2016.
3. Yazarlar Öğrenciler ile Buluşuyor Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatörü, 16.09.2013-15.06.2015.
Ödüller
1. Başarı Belgesi, GÜRPINAR KAYMAKAMLIĞI, 2013.
Üyelikler
Tekirdağ Bağımlılıkla Mücadele Derneği, Üye, 2017-.
TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI, Üye, 2015-.
Tekirdağ Arama Kurtarma Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-.
Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB), Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-.
İLİM YAYMA CEMİYETİ, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-.
Katıldığı Kurslar
TFF B Kaleci Antrenörlük Kursu, Yer:TFF Riva Tesisleri, 19.12.2016-25.12.2016.
TFF Grassroots C Belgesi, Yer:İstanbul Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi, 21.12.2015-27.12.2015.
Girişimcilik Eğitimi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 21.03.2016-28.03.2016.
Afet Acil Durum Eğitimi, Yer:Tekirdağ AFAD, 10.10.2014-10.10.2014.
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Tamamlama Kursu (4), Yer:Tekirdağ Özel Eğitim Okulu, 07.07.2014-30.07.2014.
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Tamamlama Kursu (3), Yer:Tekirdağ Özel Eğitim Okulu, 15.06.2014-06.07.2014.
İş Güvenliği ve Eğitimi Kursu, Yer:İpekyolu, 02.05.2014-03.05.2014.
Strateji Planlama Kursu, Yer:Van BİLSEM, 15.04.2014-20.04.2014.
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu, Yer:Güzelsu YİBO, 10.04.2013-17.04.2013.
Dama Antrenörlüğü Kursu, Yer:İzmir, 01.02.2013-15.02.2013.
Aldığı Sertifikalar
Erasmus Exchange Programı, Yer:Tielt, 20.08.2007-20.01.2008.
Özel Eğitimde Alternatif Öğrenme/Öğretme Teknikleri, Yer:Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 28.12.2016-30.12.2016.
Değerler Eğitimi "Eğitici" Eğitimi, Yer:İpekyolu, 21.02.2014-22.02.2014.